Standardy

Základové konstrukce

Základové konstrukce – základové pasy z prostého betonu se štěrkovým podsypem v kombinaci s bednícími dílci o šíři 300 mm
Železobetonová základová deska armovaná svařovanou sítí
PVC fólie proti zemní vlhkosti a proti pronikání radonu z podloží
Izolace soklu základové desky XPS 2 x 120 mm v kombinaci s fenolitickou pěnou

Svislé konstrukce

Svislé konstrukce - vápenopískové zdivo ZAPF DAIGFUSS
Obvodové zdivo o tloušťce 175 mm na tenkovrstvou maltu
Vnitřní zdivo z tvárnic o tloušťce 115 mm na tenkovrstvou maltu
Překlady ZAPF DAIGFUSS různých délek

Vodorovné konstrukce

Nosné svislé konstrukce zakončeny ztužujícími věnci.
Strop nad 1.NP i nad 2.NP skládaný z nosníků a vložek systému LiaBet o tloušťce 250 mm

Schodiště

Ocelové schodiště, nášlapné stupnice dřevěné, zábradlí a galerie ocel/ dřevo

Střecha

Nad stropní deskou 2.NP parozábrana + tepelná izolace o tloušťce 450 mm
Střešní krytina ploché střechy - měkčená PVC fólie o tloušťce 1,5 mm
Na střechu vytaženo odvětrání kanalizace a radonu
Na střeše instalovány panely pro FVE s propojením do rozvaděče umístěným v garáži

Klempířské prvky

Klempířské prvky na střeše budou z pozinkovaného plechu v barvě antracit
Parapety oken Al plech barva antracit
Dešťové vpustě vyhřívané

Úpravy povrchů

Vnější povrchy

Dům zateplen systémem EPS greywall o tloušťce 100 až 350 mm
Finální povrch - silikonová omítka 2 mm
Sokl ze střednězrnné stěrky typu Marmolit

Omítky vnitřní

Jednovrstvé ze suchých sádro - vápenných směsí

Podlahy 1. NP a 2. NP

Na základové desce o tloušťce 150 mm položena hydroizolace a tepelná izolace podlahovým polystyrenem EPS 250 mm + betonová mazanina o tloušťce 65 mm
Keramická dlažba formát 600 x 600 mm v provedení na střih - zádveří, koupelny
Na nosné desce 2.NP akustická izolace 20 mm a tepelná izolace 40 mm + betonová mazanina o tloušťce 50 mm
Laminátová podlaha s V drážkou - obytné místnosti

Koupelny a technická místnost - formát 600 x 600 mm (dlažba) a 600 x 300 mm (obklad), provedení na střih, spárování v barvě obkladu a dlažby

Interiérové dveře

Dveře hladké plné, výška dveřního křídla 2100 mm, DTD konstrukce, povrch CPL, obložková zárubeň
Dveře ¾ sklo, výška dveřního křídla 2100 mm, povrch CPL, obložková zárubeň - dveře z předsíně do hlavní obytné místnosti
Dveřní kování nerezové

Fasádní okna a dveře

Okna s předsazenou montáží, izolační rám z PVC s izolačním trojsklem, barva antracit Předokenní žaluzie v barvě antracit
Velikosti a umístění oken viz projektová dokumentace
Vstupní PVC dveře s částečným prosklením v barvě antracit
Garážová vrata sekční v barvě antracit

Zdravotně technická instalace

Ležatá a svislá kanalizace

Hlavní kanalizační svod z PVC DN 160 mm veden pod základovou deskou
Vnitřní rozvody - trubky a tvarovky HT-Systém (PP) vyrobených dle ČSN

Vodovodní potrubí

Trubky a tvarovky dle ČSN EN 15874, DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 a DIN 4726
Technická místnost - přípojky pro pračku a sušičku vč. pračkového zápachového sifonu
Umyvadlo v technické místnosti a garáži - teplá a studená užitková voda
Na fasádě domu vyveden přívod vody, zakončený protizámrzným kohoutkem

Zařizovací předměty

Obklady a dlažba, sanita, baterie a laminátová podlaha viz samostatná prezentace zařizovacích předmětů

Koupelny, technická místnost a garáž obsahují ve standardu pouze ty zařizovací předměty, které jsou vyobrazeny v půdorysném zákresu, jenž je přílohou Smlouvy o budoucí kupní smlouvě (SOBKS)

Odvětrání

Dům má řízenou výměnu vzduchu přes aktivní rekuperační jednotku

Vytápění

TUV zajištěna bojlerem s tepelným čerpadlem o minimálním objemu teplé vody 250 l Podlahové vytápění s el. topnými kabely s regulací - zádveří, koupelny
Sálavé el. panely - obytné místnosti

Elektroinstalace

Silnoproud

Objekt je napájen samostatným přívodem 3 x 400/230 V, 50 Hz 25A
Domovní rozvaděč umístěn v garáži spolu s rozvaděčem pro FVE
V garáži připraven přívod pro autonabíječku v dostatečné kapacitě
Vypínače a zásuvky PVC, barva bílá, počet a umístění dle projektové dokumentace
Na terase a u vstupních dveří jedna zásuvka pro venkovní prostředí
V místnostech připraveny vývody pro svítidla
Připraveny 2 vývody na svítidla na terase a 2 vývody na obvodové stěně domu, 1 vývod u vstupu do domu
1 fázová FV elektrárna o výkonu 1,8 kWp pro spotřebu domu

Slaboproud

STA (TV) - rozvod do všech obytných místností
Domovní zvonek s audio komunikačním systémem
Datová síť - rozvody do všech obytných místností, zásuvky 2 x RJ 45
Napojení na optický rozvod v lokalitě
Čidlo CO2 pro aktivní rekuperaci
Centrální ovládání rekuperační jednotky
Požární čidla pro každé NP
Meteostanice umístěná na střeše domu

Kuchyňská linka

Dům se dodává s elektro přípravou v základním provedení. Jednofázový přívod elektřiny pro lednici s mrazákem, troubu, digestoř, myčku, mikrovlnou troubu
Třífázový přívod elektřiny pro varnou desku - 2 x 2 zásuvky pod horními skříňkami
1 x vývod pro instalaci osvětlení pod horními skříňkami
Odpadní potrubí pro dřez
Vývod teplé a studené vody pro napojení dřezové stojánkové baterie - ventily 3/8” závit
Přívod studené vody pro myčku osazený pračkovým ventilem s 3/4" závitem

Součástí dodávky ve standardu není kuchyňská linka se spotřebiči, dřezová baterie, keramický obklad za kuchyňskou linkou, dopojení digestoře včetně případného zakrytí sádrokartonovou konstrukcí
V rámci nadstandardu je možné provést individuální dodávku kuchyňské linky

Komunikace

Betonová dlažba přírodní do pískového lože - parkovací stání před domem, okapový chodník, terasa
Oplocení kovové pozinkované (směrem do ulice), pletivo poplastované v barvě antracit (v zahradách)

Sadové úpravy

Součástí dodání jsou terénní úpravy kolem domu a v zahradě - urovnaný povrch bez založení trávníku.

Všeobecně

Změna standardního vybavení za nadstandard je možná pouze u smluvních dodavatelů a za podmínky dodržení optimální jakosti a kvality materiálového, designového a architektonického řešení, tak jako aktuální dostupnosti na trhu.