Financování

Postup financování koupě rodinného domu řešíme podle individuální situace klienta.

Pokud koupi potřebujete financovat částečně nebo zcela z prodeje jiné nemovitosti, i na takové případy jsme připraveni.

Konkrétní možnosti financování s Vámi projednáme osobně.

Tomáš Křen

hypoteční specialista

+420 722 904 888


Náměstí T.G.M. 12
Plzeň 301 00

POSTUP FINANCOVÁNÍ KOUPĚ RODINNÉHO DOMU

1. ÚSTNÍ REZERVACE

Vybrali jste si dům, ale potřebujete vše důkladně zvážit, nastudovat smluvní dokumentaci a prověřit možnosti financování? Sjednejte si ústní nezávaznou rezervaci na 5 dní, během níž Vám pomůžeme se získáním návrhů hypotečního financování a poskytneme všechny dostupné informace k tomu, abyste se mohli snadněji rozhodnout.

2. ZÁVAZNÁ REZERVACE

Nyní již víte, jakým způsobem budete koupi financovat a jste seznámeni s podobou a parametry technického řešení domu.
V tuto chvíli je čas Váš vážný zájem stvrdit podpisem Rezervační smlouvy.

3. PODPIS SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (dále jen SOSBK) je smlouva, která je svým obsahem velmi podobná smlouvě kupní. Budoucí prodávající a Budoucí kupující v ní souhlasí s platebním kalendářem a vzájemně se v ní zavazují k podmínkám, za kterých uzavřou Kupní smlouvu, která řeší převod vlastnictví.

Ve lhůtě do 30-ti pracovních dní od podpisu Rezervační smlouvy budete vyzváni k podpisu SOSBK. Lhůta jednoho měsíce je kalkulována jako dostatečná pro uzavření závazného financování poskytovaného bankou.
S financováním Vám pomáháme, proto se nemusíte bát, že byste lhůtu pro podpis SOSBK nestihli.

Jako Budoucí prodávající se zavazujeme, že v případě financování prostřednictvím peněžního ústavu, poskytneme na žádost Budoucího kupujícího v nezbytně nutném rozsahu součinnost při zřízení zástavního práva k předmětu koupě ve prospěch financující banky.

5. PODPIS KUPNÍ SMLOUVY

Podpisem Kupní smlouvy se dům převádí z prodávajícího na kupujícího. Ve smlouvě je přesně specifikován předmět prodeje a výsledná cena. Podpis Kupní smlouvy proběhne na základě výzvy Prodávajícího, ve lhůtě do 60-ti pracovních dní ode dne zápisu poznámky práva užívání, tedy vydaného kolaudačního souhlasu.
Poplatek spojený s podáním Návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradíme za Vás.

6. PŘEDÁNÍ DOMU

Dům bude předán na základě Předávacího protokolu vč. všech platných dokumentů, dokladů a manuálů.